Chuẩn truyền thông RS232 là gì ?

Chuẩn truyền thông RS232 là gì ? Truyền thông RS232 (RS-232) là một chuẩn giao tiếp điều khiển dùng để truyền dữ liệu giữa các thiết bị điện tử. Nó được phát triển bởi Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Hoa Kỳ (American National Standards Institute – ANSI) và có tên đầy đủ là “Recommended Standard 232”.

Chuẩn RS-232 đã được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp và các ứng dụng điện tử trong suốt nhiều thập kỷ. Nó định nghĩa cấu trúc về tín hiệu điện và giao thức truyền thông giữa các thiết bị. RS-232 sử dụng cặp dây đồng trục (thường là cáp nối đơn) để truyền dữ liệu trong một hệ thống.

Các tín hiệu RS-232 bao gồm tín hiệu truyền (TX – transmit) và tín hiệu nhận (RX – receive) để truyền dữ liệu theo hướng đơn chiều. Ngoài ra, nó còn bao gồm các tín hiệu điều khiển bổ sung như tín hiệu kiểm soát luồng (handshaking) để đồng bộ việc truyền và nhận dữ liệu giữa các thiết bị.

Mặc dù chuẩn RS-232 đã trở thành một chuẩn giao tiếp cũ và ít được sử dụng trong các thiết bị mới nhất, nhưng vẫn có một số thiết bị và ứng dụng sử dụng giao diện RS-232, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và truyền thông.

==> Modbus RTU là gì ?

Truyền thông RS232 trong công nghiệp
Truyền thông RS232 trong công nghiệp

Ai phát minh ra chuẩn RS232 ? Chuẩn truyền thông RS232 là gì ? 

Chuẩn RS232 được phát triển bởi Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Hoa Kỳ (American National Standards Institute – ANSI) vào năm 1960. Nó được thiết kế ban đầu để đáp ứng nhu cầu truyền thông dữ liệu giữa các thiết bị điện tử như máy vi tính và các thiết bị ngoại vi.

Việc phát triển chuẩn RS232 được thực hiện bởi một nhóm chuyên gia từ nhiều công ty điện tử khác nhau. Tuy nhiên, không có một cá nhân cụ thể nào được ghi nhận là người phát minh ra chuẩn RS232. Thay vào đó, nó là kết quả của công việc đồng đội của nhiều người trong ngành công nghiệp điện tử tại thời điểm đó.

Điều quan trọng là chuẩn RS232 đã trở thành một chuẩn giao tiếp phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong nhiều thập kỷ.

Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Hoa Kỳ

Phương thức truyền của RS232

Phương thức truyền thông RS232 sử dụng cặp dây đồng trục để truyền dữ liệu giữa các thiết bị. Nó định nghĩa cấu trúc về tín hiệu điện và giao thức truyền thông giữa các thiết bị trong hệ thống. Dưới đây là một số khái niệm cơ bản và phương thức truyền thông trong chuẩn RS232:

 1. Tín hiệu truyền (Transmit – TX): Đây là tín hiệu dùng để truyền dữ liệu từ thiết bị gửi (transmitter) đến thiết bị nhận (receiver).
 2. Tín hiệu nhận (Receive – RX): Đây là tín hiệu dùng để nhận dữ liệu từ thiết bị gửi.
 3. Kiểm soát luồng (Handshaking): RS232 hỗ trợ các tín hiệu điều khiển để đồng bộ việc truyền và nhận dữ liệu giữa các thiết bị. Các tín hiệu kiểm soát luồng thông thường bao gồm:
  • Request To Send (RTS): Thiết bị gửi yêu cầu thiết bị nhận cho phép truyền dữ liệu.
  • Clear To Send (CTS): Thiết bị nhận trả lời yêu cầu của thiết bị gửi, cho phép truyền dữ liệu.
  • Data Terminal Ready (DTR): Thiết bị gửi thông báo rằng nó đã sẵn sàng để truyền dữ liệu.
  • Data Set Ready (DSR): Thiết bị nhận thông báo rằng nó đã sẵn sàng để nhận dữ liệu.
 4. Baud rate: Đây là tốc độ truyền dữ liệu được đo bằng số lần truyền dữ liệu trên một giây (baud). Baud rate xác định tốc độ truyền và nhận dữ liệu giữa các thiết bị.
 5. Định dạng truyền: RS232 xác định định dạng dữ liệu truyền, bao gồm số bit dữ liệu, bit dừng, kiểu chẵn/lẻ, và kiểu điều khiển dòng.

Phương thức truyền thông RS232 được áp dụng thông qua việc gửi và nhận các tín hiệu điện trên cặp dây đồng trục. Thiết bị gửi sẽ chuyển đổi dữ liệu thành các tín hiệu điện tương ứng, và thiết bị nhận sẽ giải mã tín hiệu điện để nhận dữ liệu.

Tiếp tục từ phần trước, để truyền dữ liệu theo chuẩn RS232, các tín hiệu được mã hóa thành các mức điện tương ứng trên cặp dây đồng trục. Thông thường, tín hiệu Logic 0 được biểu diễn bằng mức điện cao (điện áp dương), trong khi tín hiệu Logic 1 được biểu diễn bằng mức điện thấp (điện áp âm).

==> DCS là gì ? 

Sơ đồ chân của RS232
Sơ đồ chân của RS232

Một khung dữ liệu chuẩn RS232 bao gồm các thành phần sau:

 1. Bit Start (Start Bit): Đây là bit đánh dấu bắt đầu của khung dữ liệu. Nó có giá trị Logic 0 (mức điện cao) và được sử dụng để đồng bộ hóa thiết bị nhận với thiết bị gửi.
 2. Dữ liệu (Data Bits): Đây là các bit dữ liệu được truyền từ thiết bị gửi đến thiết bị nhận. Số lượng bit dữ liệu thường là 7 hoặc 8 bits.
 3. Bit Stop (Stop Bit): Đây là bit dừng của khung dữ liệu. Nó có giá trị Logic 1 (mức điện thấp) và được sử dụng để đánh dấu kết thúc của khung dữ liệu.
 4. Kiểm tra chẵn/lẻ (Parity Bit): Một bit kiểm tra chẵn/lẻ có thể được thêm vào cuối khung dữ liệu. Nó được sử dụng để kiểm tra lỗi truyền thông bằng cách đảm bảo số lượng bit dữ liệu có số lượng chẵn hoặc lẻ.
 5. Điều khiển dòng (Flow Control): RS232 hỗ trợ các tín hiệu điều khiển dòng như RTS/CTS và DTR/DSR để kiểm soát luồng dữ liệu giữa các thiết bị. Các tín hiệu này đảm bảo rằng thiết bị gửi và thiết bị nhận đang sẵn sàng truyền và nhận dữ liệu.

Khi truyền dữ liệu theo chuẩn RS232, các tín hiệu điện sẽ được gửi liên tục theo khung dữ liệu từ thiết bị gửi đến thiết bị nhận. Thiết bị nhận sẽ nhận dữ liệu và giải mã để lấy thông tin ban đầu.

Lưu ý rằng chuẩn RS232 chỉ xác định các mức điện và giao thức truyền thông cơ bản. Để thiết bị thực hiện truyền thông chính xác, cấu hình các tham số như baud rate, số bit dữ liệu, bit dừng và kiểm tra chẵn/lẻ phải được đồng bộ.

Cáp kết nối RS232
Cáp kết nối RS232

Các thiết bị đã và đang sử dụng chuẩn RS232

Chuẩn RS232 đã được sử dụng rộng rãi trong quá khứ và vẫn được sử dụng trong một số ứng dụng ngày nay. Dưới đây là một số thiết bị thông thường sử dụng giao diện RS232:

 1. Máy tính: Máy tính cá nhân và máy tính xách tay đã từng sử dụng cổng RS232 để kết nối với các thiết bị ngoại vi như máy in, modem, bàn phím, chuột, và các thiết bị điều khiển.
 2. Modem: Modem đã sử dụng giao diện RS232 để truyền dữ liệu giữa máy tính và các mạng điện thoại hoặc mạng điện thoại di động.
 3. Thiết bị đo lường và kiểm tra: Các thiết bị đo lường, thiết bị kiểm tra, máy đo điện, máy đo nhiệt độ, máy đo áp suất và nhiều thiết bị khác trong các lĩnh vực công nghiệp và khoa học sử dụng giao diện RS232 để truyền dữ liệu đo và nhận lệnh điều khiển.
 4. Thiết bị điều khiển công nghiệp: Các thiết bị điều khiển và tự động hóa trong các hệ thống công nghiệp, như PLC (Programmable Logic Controller), HMI (Human-Machine Interface), máy CNC (Computer Numerical Control), máy in công nghiệp, và các thiết bị khác thường sử dụng giao diện RS232 để giao tiếp với máy tính hoặc thiết bị kiểm soát.
 5. Thiết bị y tế: Trong lĩnh vực y tế, một số thiết bị như máy EKG (đo điện tim), máy siêu âm, máy xét nghiệm, và các thiết bị y tế khác có thể sử dụng giao diện RS232 để truyền dữ liệu và điều khiển.
 6. Thiết bị GPS (Global Positioning System): Các thiết bị GPS trong xe hơi, thiết bị định vị địa lý và thiết bị định vị trong hệ thống điều hướng thường sử dụng giao diện RS232 để kết nối với máy tính hoặc các thiết bị khác.
 7. Thiết bị mạng: Một số switch, router và các thiết bị mạng khác có thể cung cấp cổng RS232 để cấu hình và quản lý.
Cổng kết nối RS232 trên thiết bị
Cổng kết nối RS232 trên thiết bị

Nhược điểm của chuẩn RS232

Mặc dù chuẩn RS232 đã có những ưu điểm và được sử dụng rộng rãi trong quá khứ, nhưng nó cũng có một số nhược điểm:

 1. Giới hạn tốc độ truyền: RS232 có giới hạn tốc độ truyền dữ liệu. Trong các ứng dụng yêu cầu truyền dữ liệu nhanh, như truyền thông mạng hiện đại hoặc truyền dữ liệu video, RS232 không đáp ứng được yêu cầu về tốc độ cao.
 2. Khoảng cách truyền hạn chế: RS232 có khoảng cách truyền hạn chế, thường chỉ trong phạm vi từ vài mét đến vài chục mét. Điều này giới hạn khả năng truyền dữ liệu qua khoảng cách xa và yêu cầu sử dụng các phụ kiện và tín hiệu tăng cường để mở rộng khoảng cách truyền.
 3. Độ tin cậy yếu: RS232 không cung cấp cơ chế kiểm tra lỗi hay khôi phục lỗi trong quá trình truyền dữ liệu. Nếu xảy ra lỗi truyền thông, không có phương thức tự động để khắc phục nhanh chóng. Điều này đặc biệt đáng lưu ý trong môi trường có nhiễu điện từ cao.
 4. Độ phức tạp kết nối: RS232 yêu cầu các cáp đồng trục và đầu nối chuyên dụng, gây khó khăn trong việc cấu hình và kết nối với các thiết bị khác. Cáp RS232 cũng dễ bị lỏng, gây mất kết nối hoặc sai lệch dữ liệu.
 5. Thiết kế vật lý cồng kềnh: Cổng RS232 truyền thống có kích thước lớn và cồng kềnh, không phù hợp với các thiết bị di động nhỏ gọn như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng hiện đại. Điều này đã dẫn đến sự thay thế dần của RS232 bằng các giao diện như USB, Ethernet và Bluetooth.

Tuy RS232 có nhược điểm như trên, nhưng nó vẫn được sử dụng trong một số ứng dụng cụ thể và còn tồn tại trong một số thiết bị và hệ thống công nghiệp.

Lưu ý rằng với sự phát triển của công nghệ, nhiều thiết bị ngày nay đã chuyển sang sử dụng các giao diện khác nhau.

Cám ơn bạn đã xem bài viết.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Zalo 0989 825 950 (hãy gọi nếu không tìm được Zalo)