Cảm biến đo thể tích nước

Cảm biến đo thể tích nước – dầu và cá loại chất lỏng khác.

Dãy đo : 1m, 2m, 3m, 4m, 5m…12m

Thể tích hiển thị dạngg : m3 hoặc Lít

Gía trị hiển thị lớn nhất : 999.999 lít 

Sai số cho phép : 0.1% 

Xuất xứ : Orbit Merret – Cộng Hoà Séc

Chat Zalo 0989 825 950