Bộ giả lập tín hiệu cảm biến Pt100

Bộ giả lập tín hiệu cảm biến Pt100 

Model : Merret  V03

Đo và phát tín hiệu từ : 0…4000 ohm

Đo và gỉa lập tín hiệu nhiệt độ các dòng : Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000..

Sai số : 0.05% 

Sử dụng nguồn PIN. 

Màn hình hiển thị LED.

Xuất xứ : Orbit Merret – EU / CH Séc 

Chat Zalo 24/7