Bộ đo dòng 4-20mA

Bộ đo dòng 4-20mA – Phát dòng 4-20mA

Model : V05+

Dãy phát : 0-22mA, 4-20mA…

Dãy đo : 0-22mA, 4-20mA và 0..28VDC

Sai số : 0.02%

Sử dụng nguồn : PIN 

Xuất xứ : Orbit Merret – EU/ CH Séc

 

Chat Zalo 24/7