OMX 333PWR-1UP01-00

Chat Zalo 0989 825 950 (hãy gọi nếu không tìm được Zalo)