Bộ chuyển dòng điện 30mA, 40mA, 50mA sang 4-20mA

Bộ chuyển dòng điện 30mA, 40mA, 50mA sang 4-20mA 

Dãy đo : 0-10mA, 0-20mA, 0-30mA, 0-40mA,…0-180mA 

Ngõ ra tuỳ chọn : 4-20mA / 0-10v / 0-5v..

Cách ly : 2500 VAC hoặc 4000 VAC

Sai số của thiết bị chỉ : 0.1%  FS

Các tiêu chuẩn CE.

Xuất xứ : Orbit Merret – CH Séc. 

Chat Zalo 24/7